TheGridNet
The Homs Grid

Homs

Grid

51º F
51º F
51º F

สรุปสภาพอากาศ

เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
51 º F
51 | 51
08:00 am  05 / 12
52º F 52 | 52
5 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
11:00 am  05 / 12
58º F 58 | 58
5 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
0%
02:00 pm  05 / 12
60º F 60 | 60
10 mph
เมฆมืดครึ้ม: 85-100%
6%
05:00 pm  05 / 12
57º F 57 | 57
6 mph
เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
18%
08:00 pm  05 / 12
54º F 54 | 54
4 mph
เมฆกระจายร้อยละ 25-50
10%
11:00 pm  05 / 12
51º F 51 | 51
4 mph
ฟ้าโปร่ง
0%
02:00 am  06 / 12
50º F 50 | 50
2 mph
ฟ้าโปร่ง
0%
05:00 am  06 / 12
48º F 48 | 48
1 mph
ฟ้าโปร่ง
0%
08:00 am  06 / 12
54º F 54 | 54
3 mph
ฟ้าโปร่ง
0%
11:00 am  06 / 12
61º F 61 | 61
5 mph
ฟ้าโปร่ง
0%
02:00 pm  06 / 12
65º F 65 | 65
6 mph
ฟ้าโปร่ง
0%
05:00 pm  06 / 12
59º F 59 | 59
9 mph
ฟ้าโปร่ง
0%

สำรวจไดเรกทอรีของเรา

Homs | ไดเรกทอรี